Zoneterapi:

Zoneterapi:

Zoneterapi også kaldet reflex-zoneterapi virker på den måde, at zoneterapeuten via bestemte områder på fødderne kan påvirke de forskellige organer og kropsafsnit. Zoneterapiens formål er at genoprette balancen i kroppen og dermed give lindring og forøget velvære.

Ud fra dine symptomer stiller jeg en diagnose over, hvor ubalancen er placeret, og tilrettelægger min behandling herefter. Selve zoneterapibehandlingen udføres bl.a. gennem en trykpåvirkning på føddernes over- og undersider, men andre supplerende råd og behandlinger kan komme på tale.

Alle kan modtage zoneterapi og resultatet forudsætter ikke nogen bestemt holdning til alternativ behandling. Zoneterapi er velegnet til alle aldersgrupper.

TKZ ® zoneterapi følger de tusind år gamle kinesiske teorier, der opfatter kroppen som en helhed - eller et energikredsløb - hvor de forskellige organer er afhængig af hinanden, så hver enkelt funktion indgår i det overordnede energikredsløb.


Denne zoneterapi støtter sig bl.a. på akupunkturens viden om kroppens meridianbaner, som er en slags "energinetværk", der relaterer sig til de tolv organer. De tolv organer styrer kroppens funktioner i forhold til forskellige krops væv og sanseorganer, hvorfor jeg f.eks. spørger ind til din fordøjelse, vandladning og spisevaner m.m. og sammenholder dette med evt. muskel- eller ledsmerter. Herved kan jeg danne mig et HELHEDSBILLEDE af din tilstand. Det er således muligt at fjerne ubalancen og hermed årsagen til problemets opståen, og ikke bare mildne symptomerne, hvorved problemet løses permanent.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar